Kariérní příběh paní Ondráčkové

Z krejčové se u nás rekvalifikovala na pozici Obsluhu CNC strojů

Paní Ondráčková pochází z Mohelna (ca. 15 km od Oslavan). Její příprava na budoucí povolání začala po základní škole v Mohelně výběrem učebního oboru „pánská krejčová“ na SOU v Náměšti nad Oslavou. Do své mateřské dovolené pracovala v oboru a řemeslo „krejčová“ vykonávala ve firmě KRAS, pro který se také vyučila. Pak ale podnik skončil svou činnost, proto přešla do brněnské Drutěvy. Na MD byla paní Ondráčková s dvěma dětmi 7 let a když se z ní vracela do pracovního procesu, nemělo už smysl zůstávat v oboru. „Začala jsem uklízet ve firmě na obrábění kovů – u soukromníka. Byla jsem sice „děvče pro všechno“, ale dostala jsem v této malé firmě šanci postavit se jako obsluha k obráběcímu stroji. Byly jsme tam dvě ženy, ale chovali se k nám hrozně“, vzpomíná Eva O. „Dala jsem výpověď i s tím rizikem, že práci neseženu“, vypovídá o tehdejší situaci. Pak si narychlo sehnala práci jako obsluha CNC, nicméně velmi daleko od jejího bydliště. Byla tam pouze dva měsíce. „Můj život se změnil, když jsem dostala pracovní nabídku od Metaldyne Oslavany“, zazářila paní Ondráčková. „Firma mi dala šanci s ohledem na mé skutečné pracovní zkušenosti a dovednosti a nezarazila se u mého vyučení v jiném oboru. Chybějící odborné vzdělání si doplňuji díky cyklu odborných školení ESF a dostala jsem se až na druhou úroveň tzn. programování  CNC II.“.

Paní Eva je zaměstnána od 1. 1. 2011 v Metaldyne a patří k velmi aktivním a motivovaným účastníkům dlouhodobého cyklu pro zaměstnance obrobny ve Zbýšově u Brna. Zapojila se také do firemních kurzů angličtiny a je příkladem pro ostatní svým úžasným postojem k profesnímu rozvoji a neustálému zdokonalování se.

Ptala jsem se jí, jak se jí organizace a obsahová náplň obou cyklů školení líbí. „Moc! Jsem asi nápadná tím, že se pořád lektorů ptám. Ale to jsem celá já. Nemám problém se ptát. Ani středoškolských profesorů anebo mých zkušených kolegů. Potřebuji to pochopit, poznat“, odpověděla. K doplňujícímu vzdělávání ještě uvedla: “všechny předměty a témata byly k něčemu dobré. Jsem moc ráda, že si tak mohu doplnit to chybějící vzdělání. Z mého původního řemesla se mi pro práci v obrábění hodí snad jen střihy. Ty jsou podobné technickým výkresům. Učení mě tak chytlo, že bych ani už k ničemu jinému nesměřovala. Posouvá mne to stále dál.“ Paní Ondráčková velmi otevřeně uvedla: “Kdybych zůstala v Mohelně, stagnovala bych a nic se nenaučila. A já chci něco umět!“ Projekt ESF vnímám jako šanci pro můj kariérový postup. Představte si, že mi před 3 týdny (po skončení prvního cyklu CNC školení) přidělili novou funkci na excentrických hřídelích.“

Poslední otázka pro paní Evu – Co tomu říká Vaše rodina? „Podporují mne. Hlavně rodiče jsou nadšení. A také jsem se donutila udělat si řidičské oprávnění .“

Co byste řekla na závěr? „Já nyní nechodím do práce s odporem. Práce mě baví, protože se stále něco učím.“