Spolupráce se školami

KARIÉRA
PROČ METALDYNE ?
AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
ABSOLVENTI A JEJICH PODPORA
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
KARIÉRNÍ PŘÍBĚHY
ESF
  1. Studentům VŠ nabízíme možnost získání stipendia, odborné praxe (délka a obsah odborné praxe závisí na studovaném oboru, kapacitních možnostech firmy a realizovaných projektech)

  2. Intenzivně spolupracujeme  s odbornými středními školami v následujících oblastech:
  • podpora technických oborů s cílem zvýšit o ně zájem
  • prospěchové stipendium pro vybrané studenty a zajištění budoucího zaměstnání
  • rekvalifikační kurzy
  • praktický  výcvik studentů ve firmě
  • s VŠ v Brně – VUT (přednášky, exkurze, pracovní příležitosti pro absolventy)

STŘEDNÍ ŠKOLA DOPRAVY, OBCHODU A SLUŽEB,
Moravský Krumlov

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ,
Brno

 www.ssmk.eu

 www.sstebrno.cz

 

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ,
Brno


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
Třebíč

   
www.sssebrno.cz www.spst.cz