Spolupráce se školami

KARIÉRA
PROČ METALDYNE ?
AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
ABSOLVENTI A JEJICH PODPORA
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
KARIÉRNÍ PŘÍBĚHY
ESF
  1. Studentům VŠ nabízíme možnost získání stipendia, odborné praxe (délka a obsah odborné praxe závisí na studovaném oboru, kapacitních možnostech firmy a realizovaných projektech)

  2. Intenzivně spolupracujeme  s odbornými středními školami i vysokými školami v následujících oblastech:
  • podpora technických oborů s cílem zvýšit o ně zájem - sponzorování plesů, soutěží, dny firem a další
  • prospěchové stipendium pro vybrané studenty a zajištění budoucího zaměstnání - pro střední i vysoké školy
  • rekvalifikační kurzy
  • praktický výcvik studentů ve firmě - dlouhodobé i krátkodobé praxe
  • vedení závěrečných prací
  • spolupráce i s VUT v Brně 

STŘEDNÍ ŠKOLA DOPRAVY, OBCHODU A SLUŽEB,
Moravský Krumlov

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ,
Brno

 www.ssmk.eu

 www.sstebrno.cz

 

STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ,
Brno


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA,
Třebíč

   
www.sssebrno.cz www.spst.cz